АНА ЦЕРЦВАДЗЕ

Трое за столом. 2021
Графика
28x28 cm

бумага, темпера, тушь

Трое за столом. 2021